Skräphämtning bokad

Post date: Sep 01, 2017 8:22:14 PM

Äntligen har vi fått ett bekräftat datum då firman som vi har valt för skräphämtning.

En hämtning är bokad den 11 september (måndag), vilket innebär att vi kan nyttja helgen (9-10 september) för att bära ned de saker i vindsförråden som ska kastas.

Vi kommer att delge ytterligare information gällande var skräpet skall ställas inom kort, men uppskattar om ni bokar upp era kalendrar dessa datum. Vi kommer att använda innergården för att temporärt inhysa allt vårt skräp under den helgen, och därför rekommenderar vi att ni har uppsikt över era barn under den tiden. Föredragsvis används inte gården för lek under helgen 9-10 september.