Renovering

Alla förändringar från lägenhetens ursprungliga planlösning skall godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas. Exempel på detta kan vara att riva en vägg eller dra om vatten och avlopp. Alla ändringar ska dokumenteras genom fotografering som sedan ska lämnas till styrelsen tillsammans med eventuella intyg från den hantverkare som används. Exempel på intyg är Våtrumscertifikat, behörig Gas installatör mm

Det finns bygglov för ett antal balkonger till, så finns det intresse för detta, vänligen kontakta någon i styrelsen för mer information.

För att få tag i ritningar över er lägenhet går detta att finna genom stadsbyggnadskontoret.

Några enkla saker att tänka på vid renovering:

Tillstånd från styrelsen krävs

För att ge tillstånd till en renovering behöver ni skriva ut och signera ett avtal som täcker några grundläggande regler under, före och efter renoveringen. Se ombyggnationsavtal.pdf i filarkivet.

Tänk på att använda behöriga hantverkare så att det finns försäkringar och garantier på arbetet. Ett fel i er lägenhet kan mycket väl leda till något mycket större som drabbar flera lägenheter, och det vill vi gärna undvika.