Renovering

Alla förändringar från lägenhetens ursprungliga planlösning skall godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas. Exempel på detta kan vara att riva en vägg eller dra om vatten och avlopp. Alla ändringar ska dokumenteras genom fotografering som sedan ska lämnas till styrelsen tillsammans med eventuella intyg från den hantverkare som används. Exempel på intyg är Våtrumscertifikat, behörig Gas installatör mm

Det finns bygglov för ett antal balkonger till, så finns det intresse för detta, vänligen kontakta någon i styrelsen för mer information.

För att få tag i ritningar över er lägenhet går detta att finna genom stadsbyggnadskontoret.

Några enkla saker att tänka på vid renovering:

  • Respektera dina grannar och följ de tider som finns när det gäller ljudnivån i samband med renoveringen

  • Inget byggavfall eller sopor får lämnas i trappuppgången, på gården eller på trottoarerna utanför portarna.

  • Allt byggavfall skall köras till återvinningscental, t.ex Återvinningscentralen i Vanadis, Roslagstulls återbruk. För mer information se sophantering.

  • Trappuppgångarna ska städas vid behov av företaget eller innehavaren under tiden bygget pågår

  • Vattenavstängning skall meddelas senast 24 timmar innan i samtliga trappuppgångar. Tider för detta koordineras tillsammans med fastihetsskötare på Valvet.

  • Anlita hantverkare med behörighet. Intyg från hantverkare skall lämnas in till styrelsen efter renoveringar.

  • Som medlem i Brf Ingemarshov, erbjuds du som boende att kunna nyttja tjänster via föreningens förvaltare Valvet, till samma pris som föreningen betalar. Beställning av hantverkare görs direkt till Valvet och den boende faktureras kostnaden enligt gällande prislista. Företaget som levererar hantverkstjänsten säkerställer även att ROT avdrag görs i samband med fakturering. Se valvets prislista i filarkivet.

Tillstånd från styrelsen krävs

För att ge tillstånd till en renovering behöver ni skriva ut och signera ett avtal som täcker några grundläggande regler under, före och efter renoveringen. Se ombyggnationsavtal.pdf i filarkivet.

Tänk på att använda behöriga hantverkare så att det finns försäkringar och garantier på arbetet. Ett fel i er lägenhet kan mycket väl leda till något mycket större som drabbar flera lägenheter, och det vill vi gärna undvika.