Trygghetsjour

Trygghetsjouren kan ni kontakta om det är så att ni störs av fester, högljutt beteende osv efter att det ska vara tyst i huset (22:00). Givetvis är det bra om ni kontaktar den som stör i första hand och be denne/dem att vara tysta. Känner ni dock att den störande inte rättar sig efter tillsägelse, kan ni kontakta jouren. Ni kan också ringa dem om det är så att ni känner er otrygga att söka upp den som stör.

Trygghetsjouren gör insatser vid akuta och allvarliga störningar. Om du kontaktar Trygghetsjouren tar personalen på Securitas personligen kontakt med den som stör och gör denne uppmärksam på att det har kommit in klagomål. Om störningen bedöms som allvarlig tillkallas polis. Störningsanmälningar meddelas till styrelsen som följer upp med ett skriftligt påpekande till berörd part.

Observera att ni inte kan använda tjänsten om ni störs av grannar som låter normalt (städar, barn som leker osv) i er närhet - i dessa fall är det alltid mycket bättre att berätta hur ni upplever situationen. Vi är många individer och familjer som bor väldigt nära varandra i ett gammalt hus som är mycket lyhört, och det är därför viktigt att tänka sig för hur vi låter. Även om klampande och springande upplevs som störande för grannen under, är detta inte en situation där Securitas kan hjälpa till.

Kontakt

Anmälan till Trygghetsjouren kan endast göras för störningar som händer mellan 22.00 – 07.00. Så här gör du vid akut eller allvarlig störning:

Ring Trygghetsjouren på telefon : 010 - 470 55 10

Tala om ditt namn, adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas med sekretess. Berätta vad som är störande och om möjligt vem som stör.

Securitas personal tar kontakt med den som stör. Om du inte kan ange vem det är, försöker Securitas själv reda på det vid sitt besök. Trygghetsjouren är öppen på vardagar mellan 15.30 – 07.00 och lördagar, söndagar och helgdagar dygnet runt.

Avgift

Observera att BRF Ingemarshov kommer att fakturera utryckningskostnaden till den medlem vars lägenhet störningen observeras. Om en medlem anlitar Securitas för ett ärende som inte klassas som störning, kan BRF Ingemarshov komma att fakturera den anmälande medlemmen.