Delade utrymmen

Tvättstuga

För mer information klicka här.

Trapphus

 • Dessa är vår gemensamma entré och ger första intrycket till alla som besöker någon av oss i huset. För allas trivsel bör du därför tänka på att inte skräpa ner och att torka upp om du t.ex. spiller dryck eller liknande.

 • För att underlätta städning ska vi inte ha dörrmattor utanför lägenhetsdörrarna.

 • Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att parkera cyklar eller barnvagnar eller liknande i trappuppgången.

 • Sopor får inte ställas ut i uppgången.

 • Rökning är absolut förbjudet i samtliga trappuppgångar!

Gården

På innergården finns utemöbler sommartid och alla som bor i huset är välkomna att använda dessa! Om du planerar att ha fest bör du dock tänka på att sätta upp info i trappuppgångarna.

Regler för grill och innergård:

 • Grillen och sittgrupperna kan förbokas för speciella tillfällen (t.ex. planerad middagsbjudning). Bokningslistan finns i tvättstugan där lägenhetsnummer, namn, telefon och tid anges.

 • Givetvis är du också välkommen att spontat slå dig ner eller grilla i mån av plats, men kolla alltid bokningslistan och respektera denna.

 • Rulla alltid ut grillen under öppen himmel innan du tänder den!

 • Efter avslutad grillning (när glöden slocknat) ska vagnen rullas in under taket igen. Askan ska tömmas och grillgallren rengöras.

 • Den slocknade askan slänger du i den avsedda plåttunnan - aldrig bland hushållsoporna!

 • Inga marschaller, eller liknande på träramen runt uteplatsen (brandrisk i buskarna & risk för fula märken).

 • Visa hänsyn till dina grannar som bor mot innergården genom att hålla ljudvolymen låg efter kl 22.00.

 • Rökning är tillåten på innergården, men fimpar måste slängas i avsedda askfat och får aldrig lämnas på marken!

 • Lämna alltid innergården & uteplatsen i samma fina skick som du vill hitta den. Vi anlitar ingen städhjälp på gården.

 • Det är INTE tillåtet att rasta hundar på gården. Inte heller att låta dem springa okopplade i våra gemensamma planteringar

Soprum

Vårt gemensamma soprum nås från gård eller från Ingemarsgatan mellan port 3 A och 3 B. Där finns möjlighet att lämna hushållssopor, glas, papper, metall, plast, kartonger och matavfall. En av föreningens stora kostnader är sophanteringen. Genom att hantera soporna på rätt sätt kan kostnaden minska, samtidig som vi tar ansvar för miljön.

Vad är hushållssopor?

Hushållssopor är det som hamnar i påsen under diskbänken t.ex. gamla blommor, mjukplast, blöjor, kattsand, gummiband etc. D.v.s. det som blir över när allt som kan sorteras är bortplockat

Matavfall

Föreningen har infört sortering av matavfall. I soprummet finns separata kärl för sortering av matavfall. Information finns i soprummet om vad som räknas som matavfall. Behållare för soppåse samt pappers påsar för sortering av matavfall, finns att hämta i tvättstugan från april 2014.

Vad får du INTE slänga i hushållssoporna?

Förpackningar av papper och glas - lämnas i separata glas- och pappersbehållare.

Tidningar - lämnas i separat pappersbehållare.

Kartonger – lämnas i separat kartongbehållare.

Elektronik –elektroniska prylar ska lämnas till återvinningscentral.

Batterier – lämnas på miljöstation eller batteriinsamling (närmsta är ICA Roslagstull).

Flaskor och burkar med pant – lämnas i livsmedelsbutik (närmast ICA Roslagstull).

Metall och plast, lämnas hos närmaste återvinningsstation (närmast Valhallavägen 16).

Kläder – Till insamling, second-hand eller liknande.

Mediciner, alla typer av medicin, tabletter eller salvor ska lämnas till Apoteket.

Glöd- och lågenergilampor och lysrör ska lämnas till återvinningscentral.

Vad är grovsopor?

Grovsopor är sådant som inte ryms i de vanliga hushållssoporna och som inte heller går att sortera i glas- och pappersåtervinning. Som exempel kan nämnas kylskåp, spisar, miljöfarligt avfall, färgburkar, julgranar, metallstativ och gamla möbler. P.g.a. lagstiftning från år 2002, tar sophämtarna inte med dessa typer av avfall utan varje enskild person ska själv ansvara för sina grovsopor.

Tyvärr lämnas det frekvent grovsopor nere i vårt soprum vilket inte är tillåtet och medför kostnader för föreningen som måste betala extra för hämtning av dessa sopor. Närmaste återvinningscentral är Roslagstulls återbruk ca 400m från fastigheten – snälla försök utnyttja detta! Återvinningscentralen har också lastcyklar får utlåning om man inte orkar bära själv!

För mer information om var man kan slänga sina sopor i närområdet, se sophantering.

Cykelförråd

Ett gemensamt cykelförråd finns inomhus i anslutning till soprummet samt ett större skjul inne på innergården. Cyklar får ur brandsäkerhetssynpunkt aldrig parkeras i trappuppgångarna!

Barnvagnsförråd

Ett gemensamt barnvagnsförråd finns i anslutning till soprummet. Det ska hållas låst och för att få tillgång till detta behöver nyckel deponeras. Depositionsavgift är för närvarande 500 kr och lämnas tillbaka när nyckel lämnas i retur till styrelsen. Vill du deponera nyckel, kontakta styrelsen.

Städning

De gemensamma utrymmena så som tvättstuga, trapphus och soprum städas regelbundet. Trapphusen och tvättstugan städas varje tisdag. Soprummet torkas av varannan vecka. Städningen hanteras av föreningens städfirma, för närvarande Ren&Fin. Boende i föreningen har dock skyldighet att hålla rent efter sig för att hålla nere städkostnader.

Det som ingår i städfirmans uppdrag är följande:

 • Entréer - städas varje onsdag

  • Sopning och svabbning av golv och trappor

  • Avtorkning av entré dörrar

  • Damsugning av entrémattor

  • Sopning av portsten

  • Rengöring av portglas

  • Avtorkning av element och avdammning av lister och socklar (görs andra och sista onsdagen varje månad)

 • Trapphus - städas varje onsdag

  • Soppning

  • Svabbning

  • Avtorkning av ledstänger

  • Avdammning av lister och socklar

 • Tvättstuga - städas varje onsdag

  • Dammsugning av golv

  • Fukttorkning av golv

  • Fuktdammning av maskiner och fönsterbrädan

  • Rengöring av toalett

  • Påfyllning av toalettpapper

  • Byte av soppsäck

 • Soprum - städas varje onsdag

  • Borstning av soprum

  • Fukttorkning av golv i soprum - genomförs första onsdagen varje månad