Delade utrymmen

Tvättstuga

För mer information klicka här.

Trapphus

Gården

På innergården finns utemöbler sommartid och alla som bor i huset är välkomna att använda dessa! Om du planerar att ha fest bör du dock tänka på att sätta upp info i trappuppgångarna. 

Regler för grill och innergård:

Soprum

Vårt gemensamma soprum nås från gård eller från Ingemarsgatan mellan port 3 A och 3 B. Där finns möjlighet att lämna hushållssopor, glas, papper, metall, plast, kartonger och matavfall. En av föreningens stora kostnader är sophanteringen. Genom att hantera soporna på rätt sätt kan kostnaden minska, samtidig som vi tar ansvar för miljön. 

Vad är hushållssopor?

Hushållssopor är det som hamnar i påsen under diskbänken t.ex. gamla blommor, mjukplast, blöjor, kattsand, gummiband etc. D.v.s. det som blir över när allt som kan sorteras är bortplockat

Matavfall

Föreningen har infört sortering av matavfall. I soprummet finns separata kärl för sortering av matavfall. Information finns i soprummet om vad som räknas som matavfall. Behållare för soppåse samt pappers påsar för sortering av matavfall, finns att hämta i tvättstugan från april 2014.

Vad får du INTE slänga i hushållssoporna?

Förpackningar av papper och glas - lämnas i separata glas- och pappersbehållare.

Tidningar - lämnas i separat pappersbehållare.

Kartonger – lämnas i separat kartongbehållare.

Elektronik –elektroniska prylar ska lämnas till återvinningscentral.

Batterier – lämnas på miljöstation eller batteriinsamling (närmsta är ICA Roslagstull).

Flaskor och burkar med pant – lämnas i livsmedelsbutik (närmast ICA Roslagstull).

Metall och plast, lämnas hos närmaste återvinningsstation (närmast Valhallavägen 16).

Kläder – Till insamling, second-hand eller liknande.

Mediciner, alla typer av medicin, tabletter eller salvor ska lämnas till Apoteket.

Glöd- och lågenergilampor och lysrör ska lämnas till återvinningscentral.

Vad är grovsopor?

Grovsopor är sådant som inte ryms i de vanliga hushållssoporna och som inte heller går att sortera i glas- och pappersåtervinning. Som exempel kan nämnas kylskåp, spisar, miljöfarligt avfall, färgburkar, julgranar, metallstativ och gamla möbler. P.g.a. lagstiftning från år 2002, tar sophämtarna inte med dessa typer av avfall utan varje enskild person ska själv ansvara för sina grovsopor.

Tyvärr lämnas det frekvent grovsopor nere i vårt soprum vilket inte är tillåtet och medför kostnader för föreningen som måste betala extra för hämtning av dessa sopor. Närmaste återvinningscentral är Roslagstulls återbruk ca 400m från fastigheten – snälla försök utnyttja detta! Återvinningscentralen har också lastcyklar får utlåning om man inte orkar bära själv!

För mer information om var man kan slänga sina sopor i närområdet, se sophantering.

Cykelförråd

Ett gemensamt cykelförråd finns inomhus i anslutning till soprummet samt ett större skjul inne på innergården. Cyklar får ur brandsäkerhetssynpunkt aldrig parkeras i trappuppgångarna! 

Barnvagnsförråd

Ett gemensamt barnvagnsförråd finns i anslutning till soprummet. Det ska hållas låst och för att få tillgång till detta behöver nyckel deponeras. Depositionsavgift är för närvarande 500 kr och lämnas tillbaka när nyckel lämnas i retur till styrelsen. Vill du deponera nyckel, kontakta styrelsen.

Städning

De gemensamma utrymmena så som tvättstuga, trapphus och soprum städas regelbundet. Städningen hanteras av föreningens städfirma. Boende i föreningen har dock skyldighet att hålla rent efter sig för att hålla nere städkostnader.

Det som ingår i städfirmans uppdrag är följande: