Andrahandsuthyrning

Andrahandsupplåtelse

Funderar du på att hyra eller låna ut bostaden (bostadsrätt eller hyresrätt) i andra hand och undrar vilka regler som gäller? Låt oss ge dig svaren.

Vad är en andrahandsupplåtelse?

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Det gäller även om du låser ett av rummen i lägenheten för den du upplåter lägenheten till i andra hand. Avgörande är hur självständigt personen använder din lägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Måste jag ha styrelsens tillstånd?

Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande. Ansökan skall ske på ansökningsblanketten längst ner på denna sida och en kopia av andrahandsuthyrningskontraktet skall bifogas. Föreningen godkänner bara andrahandsuthyrning i högst ett år i taget.

Hur vet jag om styrelsen godkänt min ansökan?

Styrelsen lämnar besked om sitt beslut skriftligen.

Kan jag överklaga styrelsens beslut?

Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga beslutet till hyresnämnden. För att hyresnämnden skall ge sitt tillstånd krävs att du har beaktansvärda skäl för upplåtelsen samt att föreningen inte har en befogad anledning att vägra samtycke.

Vilka skäl är beaktansvärda?

Du ska ha beaktansvärda skäl för att inte själv använda lägenheten, t.ex. arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse. Som beaktansvärda skäl anges också förälder som innehar en mindre bostadsrätt och vill hyra ut den till sitt barn eller en person som förvärvar en lägenhet för att bosätta sig där efter pensionen men behöver hyra ut den under en övergångsperiod. Föreningen har befogad anledning att vägra samtycke om den som ska bo i lägenheten inte skäligen kan godtas. Det är hyresgästens personliga kvalifikationer som prövas. Däremot inte hyresgästens betalningsförmåga, eftersom du som bostadsrättsinnehavare/ 1:a handshyresgäst ansvarar för månadsavgifter m.m.

Kan hyresnämnden ställa villkor?

Hyresnämnden kan förena ett tillstånd med vissa villkor. Hyresnämnden ska också alltid begränsa tillståndet till viss tid.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten till din lägenhet. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Har jag rätt att byta hyresgäst under den tid som tillståndet gäller?

Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. Vill du hyra ut till någon annan krävs nytt tillstånd. Detta innebär också att en ansökan inte kan prövas om du inte anger vem lägenheten ska hyras ut till.

Hur ansöker jag om andrahandsupplåtelse?

Använd nedanstående bilaga för skriftlig ansökan såsom medgivande från panthavaren samt kopia på undertecknat hyreskontraktet. Ladda upp signerat dokument i Nabos portal (logga in med BankID).

Ladda ner och fyll i fil med titeln "Andrahandsansökan" från sidan nedan (blanketten finner du längst ned på sidan:

Nabos hemsida

Avgift andrahandsuthyrning?

En avgift á 200 kr för andrahandsuthyrning läggs på din avgift nästkommande månad. Detta för bland annat beställning av ny namnskylt (hyresgästens) sätts upp.