Balkong / Uteplats

Förhållningsregler för balkonger:

  • Det är inte tillåtet att skaka mattor eller mata fåglar på balkonger. Mat som tappas på marken kan dra till sig råttor och andra skadedjur.

  • Inglasning av balkong är inte tillåten.

  • Vindskydd är tillåtet att sätta upp på balkongräcken. Färgkoder för detta finns framtaget och ska följas för ett enhetligt utseende av våra balkonger.

  • Det går bra att grilla på balkongen med elgrill, fast ej med gasol- eller kolgrill.

  • Infravärmare på balkong är tillåtet, dock inte eldriven då föreningens elkostnader stiger p.g.a. detta.

Bygglov vid förändringar av balkong och uteplats

Balkongen tillhör föreningen och i vissa fall när förändringar av balkongens utseende ska göras krävs både styrelsens godkännande samt bygglovsansökan.

För att glasa in en balkong och även för att sätta upp markis eller spaljé/pergola på balkong eller uteplats, krävs både styrelsens godkännande samt bygglov från kommunen. För flerbostadshus krävs bygglov hos kommunen för att säkerställa att den estetiska helheten inte förändras. Bygglovsansökan ansvarar den enskilde bostadsrättsinnehavaren för och ansökan görs via kommunens bygglovsavdelning.

Färgkod på balkongskydd

Styrelsen har beslutat att färgen för balkonskydd skall ha matchande färg och blir "Grön nr 5". Mer information finns på: balkongskydd.com

Det finns fem återförsäljare att välja mellan med rätt produkt:

 • Deluxe Persiennen - Regeringsgatan 97, 111 39 STOCKHOLM

 • Fönsterdesign - Wollmar Yxkullsgatan 15, 118 50 STOCKHOLM

 • Fönsterdesign - Upplandsgatan 44, 113 28 STOCKHOLM

 • HSB Medlemsservice - Fleminggatan 41, 112 32 STOCKHOLM

Grillning på balkong

Endast grillning med e-grill är tillåten på balkong eller uteplats. Grill finns även på föreningens gemensamma innergård. Bokning görs genom bokningslista som under sommartid finns uppsatt på anslagstavlan i tvättstugan

Belysning på balkong eller uteplats

Det är tillåtet att montera belysning på balkongen eller uteplatsen och detta kräver inte bygglov trots att det är montering på fasad. Belysning på balkongen är endast tillåtet om det inte bländar omgivningen. Installation ska göras fackmässigt.

Blomlådor

Blomlådor ska fästas på balkongräckets insida av säkerhetsskäl.