Årsstämma 23 maj kl 18:30

Post date: Apr 02, 2019 10:59:33 AM

Den 23 maj kl 18:30 har föreningens årsstämma. Välkomna till BRF Ingemarshovs årsstämma på Frejgatan 31 ö.g. i Svenska kyrkans lokal i Johannes församling.

Intresseanmälningar för uppdrag i förenings styrelse lämnas till valberedningen, Pamela Nauska, via mail pamnaprapat<snabela>hotmail.com eller i styrelsebrevlådan på Ingemarsgatan 3B.

Ärenden föreningsmedlem önskar få behandlat på stämman, ska vara sekreteraren tillhanda senast den 1 maj . Detta kan lämnas i föreningsbrevlådan eller mailas sekreterare@ingemarshov.se.

Välkomna!