Årsstämma 1 juni kl 18

Post date: May 06, 2017 8:32:5 AM

Den 1 juni kl 18.00 har föreningens årsstämma. Välkomna till BRF Ingemarshovs årsstämma på Frejgatan 31 ö.g. i Svenska kyrkans lokal i Johannes församling.

Intresseanmälningar för uppdrag i förenings styrelse lämnas till valberedningen, Max Jacobsson, via mail parvelx@gmail.com eller i styrelsebrevlådan på Ingemarsgatan 3B.

Ärenden föreningsmedlem önskar få behandlat på stämman, ska vara sekreteraren tillhanda senast den 15 maj 2017. Detta kan lämnas i föreningsbrevlådan eller mailas sekreterare@ingemarshov.se.

Välkomna!