Källarförråd

Trivselregler källare

För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd, behöver vi

gemensamma regler när vi bor i ett flerbostadshus.

Ordnings och trivselreglerna gäller både bostadsrättsinnehavare och föreningens hyresgäster. Även

familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare

som utför arbete i lägenheten.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom. Kostnader för underhåll

och reparationer betalas av oss alla gemensamt.

Några regler för källaren:

  • Källarförråden är märkta med lägenhetsnummer.

  • Saknas märkning på förrådet, kontakta styrelsen.

  • Inga brandfarliga saker får förvaras i källarförrådet.

  • Gångar och trappor ska hållas fria

  • Belysningen är automatisk och tänds när du rör dig i källaren

  • Källaren är utrustad med brandvarnare. Vid utgångarna finns brandsläckare

  • Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera fuktskador.

  • Förvara inte värdesaker förrådet.

  • Lås förrådet, även om du inte använder det.

  • Lås dörren efter dig när du går för att undvika objudna gäster!

Nyckel ner till källare

Samtliga lägenheter har nyckel ner till källaren, om du av någon anledning skulle önska en extra nyckel eller har tappat bort din nyckel gå det att köpa från AB Låscentrum Surbrunn. Ni kommer dock först behöva meddela att ni önskar köpa till en nyckel till styrelsen då AB Låscentrum Surbrunn behöver ett godkännande mail från styrelsen. Priset på en ny nyckel är ca 300 kr och betalas av den boende.