Bostadsrätt / Hyresrätt

Att bo i bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt betyder att man köper rätten att nyttja en viss lägenhet på obegränsad tid och blir medlem i en bostadsrättsförening. Medlemmarna äger genom bostadsrättsföreningen tillsammans hela fastigheten, det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen och eventuella uteplatser. Begreppet ”bostadsrätt” används ofta i dagligt tal för att beteckna just den lägenhet du bor i. Det är dock viktigt att tänka på att det du som medlem köpt varken är en fysisk lägenhet eller en andel av huset, utan ett medlemskap i den ekonomiska förening som äger huset, samt nyttjanderätten till en viss lägenhet.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Beträffande skötsel och underhåll är huvudregeln att man som medlem i föreningen svarar för skötsel av sin egen lägenhet, medan föreningen svarar för att fastigheten fungerar och underhålls. Föreningen har även ansvar för vissa åtgärder inom lägenheterna beträffande värme, vatten och sanitet (VVS). Om du har frågor kring gränsdragningen är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen. Om du upptäcker skador i allmänna utrymmen felanmäler du detta till fastighetsförvaltaren. Vid akuta skador i din egen lägenhet som kan påverka resten av huset (t ex vattenläckor och liknande) ska du alltid kontakta fastighetsförvaltaren alternativt journummer samt någon i styrelsen.

Att ansöka om medlemskap

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra har möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. När du köper en bostadsrätt måste du ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det. En grundprincip för alla ekonomiska föreningar är att de ska vara öppna. Styrelsen, som beviljar medlemskapet i bostadsrättsföreningen, prövar om köparen uppfyller de krav som finns i lag och stadgar. Exempelvis ska en medlem kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen och därför gör styrelsen alltid en kreditupplysning på dig som köpare. Om inte du själv har bra kreditvärdighet kan en borgensman lämna ett personligt borgensåtagande som säkerhet. Det är enligt stadgarna ej tillåtet för juridiska personer att får medlemskap. Villkoret för att ditt köp av bostadsrätten ska bli giltigt är att du blivit antagen som medlem. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från ansökan, avgöra frågan och ge dig ett besked. Ansökan sker via fastighetsförvaltaren. För att underlätta handläggningen bör UC skickas med. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir överlåtelsen ogiltig och säljaren kvarstår som bostadsrättsinnehavare.

Att bo i hyresrätt

Som hyresgäst i BRF Ingemarshov har du samma rättigheter och skyldigheter som tidigare. Bostadsrättsföreningen äger huset, men de flesta kontakterna kring hyresbetalningar, felanmälan, underhåll m.m. sköter du direkt med vår fastighetsförvaltare. I de fall du har frågor som förvaltaren inte kan svara på eller andra synpunkter på hur fastigheten sköts är du givetvis välkommen att kontakta någon i styrelsen. Dock kommer du inte att kallas till föreningens möten och du har inte heller rösträtt i frågor om fastigheten som föreningens medlemmar beslutar om.