Lägenheter

Birger Jarlsgatan 115 A

Birger Jarlsgatan 115 B

Ingemarsgatan 3 A

Ingemarsgatan 3 B

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som ska vara uppmärkt med namn och lägenhetsnummer. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara någonting i de gemensamma utrymmena i källaren utan endast i ditt eget källarförråd. Det är inte heller tillåtet att förvara brandfarligt material i källaren!