Praktisk info‎ > ‎

Styrelsen

Kontaktuppgifter för styrelsen i BRF Ingemarshov

Martin Svennberg Ordförande
Felicia Thomas Kassör
Jonas Axelsson Sekreterare
Lasse Edlund Ledarmot
Karin Hedlund
Ledarmot
Firouz Askar Suppleant
Katarina Miglis Suppleant
Anders Näsmark Suppleant
 Maria Trozell  Suppleant

Valberedningen består av Max Jacobsson

Telefonnummer till styrelsen:
Epost till styrelsen: