Praktisk info‎ > ‎

Källarförråd

Trivselregler källare

För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd, behöver vi
gemensamma regler när vi bor i ett flerbostadshus.

Ordnings och trivselreglerna gäller både bostadsrättsinnehavare och föreningens hyresgäster. Även
familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare
som utför arbete i lägenheten.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom. Kostnader för underhåll
och reparationer betalas av oss alla gemensamt.
Några regler för källaren:

 • Källarförråden är märkta med lägenhetsnummer.
 • Saknas märkning på förrådet, kontakta styrelsen.
 • Inga brandfarliga saker får förvaras i källarförrådet.
 • Gångar och trappor ska hållas fria
 • Belysningen är automatisk och tänds när du rör dig i källaren
 • Källaren är utrustad med brandvarnare. Vid utgångarna finns brandsläckare
 • Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på
 • golvet och riskera fuktskador.
 • Förvara inte värdesaker förrådet.
 • Lås förrådet, även om du inte använder det.
 • Lås dörren efter dig när du går för att undvika objudna gäster!
Comments