Huset‎ > ‎

Lägenheter

Birger Jarlsgatan 115 A

Nr
Port Trappor   Kvm Andel Övrigt
8902 115 A BV   45 0,00 % Uteplats
8903 115 A 1 tr   53 0,00 % Balkong
8904 115 A 1 tr   35 0,00 %  
8905 115 A 1 tr   33 0,00 %  
8906 115 A 2 tr   54 0,00 % Balkong
8907 115 A 2 tr   35 0,00 %  
8908 115 A 2 tr   35 0,00 % Fransk balkong
8909 115 A 3 tr   54 0,00 % Balkong
8910 115 A 3 tr   35 0,00 %  
8911 115 A 3 tr   36 0,00 %  
8912 115 A 4 tr   54 0,00 % Balkong
8913 115 A 4 tr   35 0,00 %  
8914 115 A 4 tr   34 0,00 %  
8915 115 A 5 tr   53 0,00 % Balkong
8916 115 A 5 tr   35 0,00 %  
8917 115 A 5 tr   34 0,00 % Fransk balkong
L9
115 A 6 tr   79
0,00 %
L10
115 A 6 tr   69
0,00 %

Birger Jarlsgatan 115 B

Nr
Port Trappor   Kvm Andel Övrigt
8920 115 B 1 tr   60 0,00 % Fransk balkong
8921 115 B 1 tr   77 0,00 %  
8922 115 B 1 tr   57 0,00 %  
8923 115 B 2 tr   62 0,00 %  
8924 115 B 2 tr   80 0,00 %  
8925 115 B 2 tr   58 0,00 %  
8926 115 B 3 tr   62 0,00 %  
8927 115 B 3 tr   80 0,00 %  
8928 115 B 3 tr   58 0,00 % Fransk balkong
8929 115 B 4 tr   61 0,00 %  
8930 115 B 4 tr   80 0,00 %  
8931 115 B 4 tr   59 0,00 %  
8932 115 B 5 tr   61 0,00 % Fransk balkong
8933 115 B 5 tr   80 0,00 %  
8934 115 B 5 tr   58 0,00 % Fransk balkong
L6 115 B 6 tr   48 0,00 %
L7 115 B 6 tr   78 0,00 %
L8
115 B 6 tr   58 0,00 %

Ingemarsgatan 3 A

Nr
Port Trappor   Kvm Andel Övrigt
8937 3 A BV   48 0,00 %
8938 3 A 1 tr   36 0,00 %
8939 3 A 1 tr   34 0,00 %  
8940 3 A 1 tr   63 0,00 % Balkong
8941 3 A 2 tr   37 0,00 % Fransk balkong
8942 3 A 2 tr   35 0,00 %  
8943 3 A 2 tr   63 0,00 % Balkong
8944 3 A 3 tr   37 0,00 % Fransk balkong
8945 3 A 3 tr   35 0,00 % Hyresrätt
8946 3 A 3 tr   63 0,00 % Balkong
8947 3 A 4 tr   37 0,00 %  
8948 3 A 4 tr   34 0,00 %  
8949 3 A 4 tr   63 0,00 % Balkong
8950 3 A 5 tr   37 0,00 %  
8951 3 A 5 tr   34 0,00 %  
8952 3 A 5 tr   63 0,00 % Balkong
L4 3 A 6 tr   ?
0,00 %
L5 3 A 6 tr   ?
0,00 %

Ingemarsgatan 3 B

Nr Port Trappor   Kvm Andel Övrigt
8956 3 B BV   46 0,00 % Uteplats
8957 3 B 1/2 tr   31 0,00 %  
8958 3 B 1/2 tr   31 0,00 %  
8959 3 B 1 tr   67 0,00 %  
8960 3 B 1 tr   35 0,00 %  
8961 3 B 1 tr   36 0,00 %  
8962 3 B 1 tr   68 0,00 % Balkong
8963 3 B 1 1/2 tr   32 0,00 % Balkong
8964 3 B 1 1/2 tr   32 0,00 % Balkong
8965 3 B 2 tr   69 0,00 % Balkong
8966 3 B 2 tr   35 0,00 %  
8967 3 B 2 tr   36 0,00 %  
8968 3 B 2 tr   69 0,00 % Balkong
8969 3 B 2 1/2 tr   32 0,00 % Balkong
8970 3 B 2 1/2 tr   32 0,00 % Balkong
8971 3 B 3 tr   69 0,00 % Balkong
8972 3 B 3 tr   35 0,00 %  
8973 3 B 3 tr   36 0,00 %  
8974 3 B 3 tr   69 0,00 % Hyresrätt
8975 3 B 3 1/2 tr   32 0,00 % Balkong
8976 3 B 3 1/2 tr   32 0,00 % Hyresrätt
8977 3 B 4 tr   69 0,00 % Balkong
8978 3 B 4 tr   35 0,00 %  
8979 3 B 4 tr   36 0,00 % Hyresrätt
8980 3 B 4 tr   69 0,00 % Balkong
8981 3 B 4 1/2 tr   32 0,00 %  
8982 3 B 4 1/2 tr   32 0,00 % Balkong
8983 3 B 5 tr   67 0,00 %  
8984 3 B 5 tr   34 0,00 %  
8985 3 B 5 tr   35 0,00 %  
8986 3 B 5 tr   68 0,00 %  
L1 3 B 6 tr   34
0,00 %  
L2
3 B 6 tr   59
0,00 %  
L3
3 B 6 tr   58
0,00 %  

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som ska vara uppmärkt med namn och lägenhetsnummer. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara någonting i de gemensamma utrymmena i källaren utan endast i ditt eget källarförråd. Det är inte heller tillåtet att förvara brandfarligt material i källaren!